Dödsfall och begravning

Bjuvs kommun kan hjälpa till att göra en enklare bouppteckning, en så kallad dödsboanmälan, om det inte finns några tillgångar i dödsboet efter den avlidne.

Ett hus nere vid en strand

Dödsboanmälan

En dödsboanmälan är en form av förenklad bouppteckning som kan användas när den avlidnes tillgångar är lägre än dödsboets skulder.

Äger man inget hus eller mark eller det inte finns tillräckligt med pengar kan dödsbohandläggaren i kommunen istället utreda och bedöma rätten till en dödsboanmälan.

Det är en enklare form av bouppteckning som kommunen gör utan kostnad.

Gör en digital ansökan om dödsboanmälan här via vår e-tjänst.

På efterlevandeguiden kan du läsa mer om vad som förväntas av dig som anhörig när det gäller till exempel begravning och bouppteckning.

Bra att känna till inför en dödsboanmälan:

 • Någon av dödsbodelägarna inte vill.
 • Det krävs mycket arbete av handläggaren att få fram uppgifter om den avlidnes ekonomi.
 • Det, i vissa fall, finns ett testamente.
 • Den som gått bort äger saker som är ekonomiskt värdefulla.

 • Att den avlidne var folkbokförd och bodde i Bjuvs kommun.
 • Att det inte finns några pengar eller tillgångar kvar efter att hela eller delar av begravningen är betald.
 • Att den avlidne inte har någon fast egendom (hus/villa) eller tomträtt.
 • Att de anhöriga inte rör tillgångarna i dödsboet innan ni har varit i kontakt med dödsbohandläggare i kommunen.

 • Alla eventuella autogireringar, överföringar och liknande ska stoppas omgående efter dödsfallet. Detta görs av dödsbodelägarna.
 • Om den avlidne har bott själv ska hyresavtalet till den avlidnes boende sägas upp omgående av dödsbodelägarna. Vid dödsfall är uppsägningstiden för hyresavtal alltid en månad.
 • Eventuella skulder för den avlidne tas inte med i dödsboanmälan.