Bjuvs kommuns logga

  Bolagisering av vård- och omsorgsverksamheten

  Kommunfullmäktige i Bjuvs kommun har beslutat om att bolagisera delar av vård- och omsorgsförvaltningens verksamheter. Bolaget blir ett helägt kommunalt bolag. På dessa sidor kan du följa arbetet med bolagiseringen, läsa utredningar och beslut samt få svar på dina frågor och funderingar.

  Bildväljare

  Det kommunala bolaget kommer verka inom områdena särskilt boende, hemtjänst, hemsjukvård, korttidsvård, dagverksamhet, stödboende, LSS-verksamheter såsom boende, daglig verksamhet, personlig assistans, korttidsvistelse och korttidstillsyn. Myndighetsutövning mot enskilda såsom ansökningar/anmälningar, utredningar och beslut är kvar hos vård- och omsorgsförvaltningen.

  Syftet med bolagisering är att skapa bättre ekonomiska förutsättningar för verksamheten, genom bland annat möjlighet till särskild momsersättning. Detta betyder en kostnadsförstärkning för oss, det vill säga att över tid kommer Bjuvs kommun att få ökade resurser.

  Bolagiseringen blir på detta sätt ett led i Bjuvs kommuns övergripande ambition att behålla och öka kvalitén i sina verksamheter. Verksamheterna inom tillståndspliktiga områden, som det kommunala bolaget kommer att bedriva, måste godkännas av Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för att få tillstånd att bedriva omsorgsverksamhet. Det innebär en kvalitetssäkring för vård- och omsorgsverksamheten. Det är samma regelverk som gäller för den kommunala verksamheten men som kommun behöver man inte ansöka om tillstånd. Genom att vi ansöker om tillstånd får vi ett kvitto på att vår verksamhet uppfyller kraven. Vi får också en möjlighet att rätta till det som inte lever upp till kraven.

  Senast publicerad: 07 maj 2020

  Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Läs mer om hur vi använder cookies här