Bjuvs kommuns logga

För dig som stöttar

Du som stöttar en närstående kan få kostnadsfritt stöd av kommunen utan att ansöka om det, men ibland kan de behövas en ansökan om bistånd för att få en del av det stöd som erbjuds.

Det finns även olika föreningar och förbund som som både samlar information och erbjuder olika typ av stöd till dig som stöttar en närstående.

Detta är stöd som kommunen erbjuder dig kostnadsfritt.

  • Information och rådgivning
  • Enskilda samtal
  • Samtalsgrupper vid behov
  • Föreläsningar och utbildningar
  • Friskvårdsaktiviteter

Om du önskar få stöd som inte finns med i listan, kontakta vår anhörigkonsulent vars kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

För att ansöka om bistånd för de olika typ av stöd som listas här nedan kan du klicka på det stödet som intresserar dig och ta del av information om hur du ansöker samt vem du kan kontakta.

Länkar som kan vara användbara

Länkarna nedan kan ge dig som anhörig stöd och stöttning.

FUB - Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

FUB arbetar för att personer med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.
FUB:s webbplats
FUB i Kungälvs webbplats


Nka - Nationellt kompetenscentrum anhöriga

Nationellt kompetenscentrum anhöriga, Nka, är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens anhörigstöd.
Nka:s webbplats


AHR - Anhörigas riksförbund

Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga oavsett ålder, kön eller diagnos hos den närstående.
AHR:s webbplats


Demensförbundet

Demensförbundet är ett handikappförbund. Den största organisationen i Sverige som arbetar för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga, både centralt och lokalt.
Demensförbundets webbplats

Kontakt

Linda Sörensen
Anhörigkonsulent
042-458 54 09
anhorigstod@bjuv.se

Senast publicerad: