Bjuvs kommuns logga

Kallelse till kommunfullmäktige 17 juni

Bjuvs kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 17 juni med början klockan 18.00 i Varagårdsskolans aula i Bjuv. Du kan också följa vår webbsändning av sammanträdet. Länk till webbsändningen hittar du på vår hemsida www.bjuv.se

Välkomna!

Bildväljare

Du är välkommen att lyssna på vad dina politiker beslutar om!

Du kan före, eller efter, sammanträdet läsa kommunfullmäktiges handlingar här på hemsidan.

Bjuvs kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 17 juni med början kl 18.00 i Varagårdsskolans aula, Bjuv.

Vi vill vädja till dig som åhörare att inte besöka sammanträdet om du har några symptom på sjukdom. Du kan också följa vår webbsändning av sammanträdet.

Bland annat kommer fullmäktige att behandla

  • Budget 2025 och ekonomisk plan 2026-2027 för Bjuvs kommun
  • Svar på medborgarförslag önskemål om mötesplats utomhus på "folkets hus-tomten"
  • Minoritetsåterremiss av försäljning av lunch till allmänheten på kommunens särskilda boenden, Varagården i Bjuv och Solhemmet i Ekeby


Hela kallelsen med bilagor finns tillgänglig digitalt på kommunens anslagstavla på www.bjuv.se, i kommunhusets kontaktcenter samt på kommunens bibliotek.


Kallelser till kommunfullmäktige


Pia Trollehjelm

Susan Elmlund

Ordförande

Kommunsekreterare

Senast publicerad: