Idag går översiktsplanen ut på samråd

Idag skickades förslag på kommunens nya översiktsplan ut till allmänheten. Fram till den 15 september pågår fasen som kallas samråd, då alla har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Bildväljare

Idag skickades förslag på kommunens nya översiktsplan ut till allmänheten. Fram till den 15 september pågår fasen som kallas samråd, då alla har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

– Översiktsplanen är ett av kommunens viktigaste styrdokument när det kommer till att planera för Bjuvs kommuns framtid, säger Mikael Henrysson, kommunstyrelsens ordförande. Nu har vi kommit så långt att vi har ett första förslag att visa upp och jag välkomnar medborgare, föreningsliv och våra företagare att komma med synpunkter och tankar på förslaget.

Översiktsplanen innehåller viktiga ställningstaganden för hur kommunens mark och vatten bör användas, utvecklas och bevaras och ger vägledning i kommande planering i kommunen.

Vill du lämna synpunkter eller ställa frågor?

Mellan den 15 maj och 15 september kan alla som vill lämna synpunkter på förslag till ny översiktsplan. Genom att skriva ner sina synpunkter på översiktsplanen och skicka in via e-post eller vanlig post till kommunen kan man vara med och påverka framtiden för alla som lever eller verkar i Bjuvs kommun.

Synpunkter på översiktsplanen skickas in skriftligt via e-post: registrator.ks@bjuv.se, eller postas till: Samhällsbyggnadsavdelningen, Bjuvs kommun, Box 501, 267 25, Bjuv.

Under perioden den 25 augusti till 15 september kommer personal från kommunen att finnas tillgängliga för att svara på frågor och berätta mer om översiktsplanen. Tider och platser för detta meddelas senare

Vad händer sen?

Efter att samrådet avslutats kommer alla synpunkter att bemötas samt översiktsplanens förslag bearbetas. Förslaget kommer sedan ställas ut på nytt för granskning under hösten. Även under granskningen kan man lämna in synpunkter. Enligt tidsplanen kan en ny översiktsplan beräknas vara klar för kommunfullmäktige att anta under våren 2024, det vill säga då börjar den nya översiktsplanen att gälla.

Läs hela översiktsplanen med bilagor på bjuv.se/op2040

Senast publicerad: