Kallelse till kommunfullmäktige 30 januari

Bjuvs kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 30 januari med början klockan 19.00 i Varagårdsskolans aula i Bjuv. Du kan också följa vår webbsändning av sammanträdet. Länk till webbsändningen hittar du på vår hemsida www.bjuv.se

Välkomna!

Bildväljare

Du är välkommen att lyssna på vad dina politiker beslutar om!

Du kan före, eller efter, sammanträdet läsa kommunfullmäktiges handlingar här på hemsidan.

Bjuvs kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 30 januari med början kl 19.00 i Varagårdsskolans aula, Bjuv.

Vi vill vädja till dig som åhörare att inte besöka sammanträdet om du har några symptom på sjukdom. Du kan också följa vår webbsändning av sammanträdet.

Bland annat kommer fullmäktige att behandla

  • Avfallstaxa för Bjuvs kommun från 2023-04-01
  • Omprioriterings- och tilläggsbeslut NSVA budget 2023 Bjuvs kommun


Hela kallelsen med bilagor finns tillgänglig digitalt på kommunens anslagstavla på www.bjuv.se, i kommunhusets kontaktcenter samt på kommunens bibliotek.


Kallelser till kommunfullmäktige


Pia Trollehjelm

Susan Elmlund

Ordförande

Kommunsekreterare

Senast publicerad: