Välkommen på informationsträff om vårens avstängningar av Södra Storgatan

Den 31 januari klockan 18-19 kan du träffa representanter från Bjuvs kommun, Skanska och NSVA i Varagårdsskolans aula som informerar om kommande arbeten. Hur kommer trafiken ledas om vid Varagårdsskolan, Varagården och ICA i centrala Bjuv? Kom och få svar på dina frågor.

Bildväljare

Vilken påverkan kommer avstängningarna ha för trafikanter, elever och boende
omkring Varagårdsskolan, Varagården och ICA under kommande etapper av arbetet
med att förnya och förbättra infrastrukturen i centrala Bjuv? Hur ska trafiken ledas
om? Ingen föranmälan behövs till mötet.

När: den 31 januari klockan 18-19

Var: Varagårdsskolans aula i Bjuv

Etapp7_Södra Storgatan

Omledning av trafik då cirkulationsplatsen byggs - planerad start i mars.

Du som inte har möjlighet att närvara på träffen kan följa arbetet på vår hemsida. Här uppdaterar vi löpande med information om de olika etapperna: bjuv.se/sodrastorgatan

Fortsätt gärna gynna våra lokala handlare och företag trots att det kan vara svårt att ta sig ända fram med bil under denna period.

Senast publicerad: