Vi startar seniorhälsoskola!

Värdet av ett aktivt liv, lustfyllda och värdefulla måltider, att ta hand om sig själv, att hantera känslor och bryta ofrivillig ensamhet. Det är några av ämnena vi går igenom på seniorhälsoskolan. Aktiviteterna är inriktade på balans, rörelse, dans och skapande aktiviteter. Anmäl dig redan idag till ett första informationsmöte!

Bildväljare

Seniorhälsoskolan planeras under åtta veckor med start den 15 mars 2023. Aktiviteterna är kostnadsfria och leds av kommunens seniorhälsokonsulent. Tematräffar och mer fysiska aktiviteter varvas under två tillfällen per vecka, totalt 16 träffar.

Läs mer och se hur du anmäler dig senast den 27 januari här.

Välkomna!

Senast publicerad: