Välkommen till företagsdialog
med Bjuvs miljöavdelning

För att kunna ge bästa möjliga service till vårt lokala näringsliv startar Bjuvs kommun en miljöavdelning med start den 2 januari 2023.

Bildväljare

Du är välkommen till ett dialog- och informationsmöte med vår miljöchef Sulejman Ovčina, förvaltningschef för byggnadsförvaltningen Anneli Gille samt kommunstyrelsens ordförande Mikael Henrysson och byggnadsnämndens ordförande Kalle Holm.

Mötet sker den 30 november, kl.18.00 på restaurang Ärtan, FoodHills, Billesholmsvägen 4, 267 40 Bjuv.

Vi bjuder på smörgås och kaffe.
Efter mötet finns det möjlighet att nätverka med medlemmar från Bjuvs Företagarförening och andra deltagare.

Foto ovan: miljöchef Sulejman Ovčina

Senast publicerad: