Asfaltering av Södra Storgatan - minskad framkomlighet under vecka 46

Under vecka 46 utförs omfattande asfalts- och justeringsarbeten av gatan och tillgängligheten kommer bitvis att vara begränsad även för de som bor i närheten.

Bildväljare

Avfallshantering för fastigheterna på Bruksgatan, Södra Storgatan 4, 5, 6, 7, 8 och 10 kommer att hanteras i den norra änden av arbetsområdet mot viadukten under denna veckan.
Posthantering sker vid respektive fastighet, påkalla uppmärksamhet om tillfartsväg tillfälligt är blockerad (endast liten påverkan).

Se större karta Pdf, 1.3 MB.. Läs mer om hela arbetet med Södra Storgatan.

Senast publicerad: