Avstängning av Baldersgatan - Gunnarstorpsvägen på grund av vatten- och avloppsarbete

Delar av Baldersgatan och Gunnarstorpsvägen kommer vara påverkad av att NSVA lägger nya ledningar.

Då vattenledningen från Bjuv till Gunnarstorp är gammal och ofta drabbad av vattenläckor behöver den bytas. Sedan tidigare har NSVA bytt ut en del av vattenledningen. Nu är det dags att byta ut resterande del av vattenledningen på Gunnarstorpsvägen.Området kommer påverkas från och med den 7 september till den 12 december. Läs mer och se kartor och skisser för avstängningarna och omledningar av trafik under Aktuell driftinformation. Läs också mer på NSVA:s hemsida.

Senast publicerad: