Utsläpp i bäck i Ekeby

Igår, den 7 september, släppte Ekeby reningsverk av misstag ut slam i bäcken. Totalt bedöms cirka 100 kubikmeter slam ha runnit ut.

NSVA, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, har stoppat utsläppet och kommer under torsdagen att genomföra en undersökning av bäcken för att kontrollera om den har påverkats.

NSVA kunde relativt snabbt få stopp på utsläppet. De tätade även dagvattenbrunnarna i närheten direkt.

Om slammet är miljöfarligt eller inte kan inte NSVA svara på än. Under torsdagen ska Ekologigruppen, ett företag som bland annat undersöker vattendrag som tar emot rester från reningsverk, göra en extra kontroll av bland annat syrgasnivåer i bäcken.

Händelsen är också anmäld till Söderåsens miljöförbund som är tillsynsmyndighet.

Senast publicerad: