Bjuvs kommuns logga

Solvallens Ur och Skur-förskola kommer fortsatt hålla stängt

Under en tid har man upplevt dålig luft och lukt på Solvallens förskola. Efter en inspektion under våren beställde kommunen ytterligare mätning av luftkvaliteten som genomfördes den 5 juli. Resultatet kom den 9 augusti och visar att luftkvaliteten inte lever upp till en god standard för inomhusmiljön enligt de nya EU-krav som kom 2019.

  • Efter en inspektion under våren beställde kommunen ytterligare mätning av luftkvaliteten som genomfördes den 5 juli. Resultatet kom den 9 augusti och visar att luftkvaliteten inte lever upp till en god standard för inomhusmiljön enligt de nya EU-krav som kom 2019 angående nolltolerans av ämnet fenantren. Fenantren tillhör gruppen polycykliska aromatiska kolväten (PAH) och är ett farligt ämne.
  • Med dessa analysresultat som underlag, samt att man under en längre tid haft problem med föråldrade linoliummattor som utsöndrar en obehaglig doft, agerade skolans rektor direkt och stängde förskolan med omedelbar verkan den 10 augusti.
  • Kommunen samarbetar med analysföretaget Dekra, företagshälsovården och med Arbets- och miljömedicin i Lund i processen framåt.

Läs mer och se vanliga frågor och svar.

Senast publicerad: