Solvallens Ur och Skur-förskola stänger tills vidare på grund av dålig inomhusluft

I samband med en inspektion av Söderåsens Miljöförbund beställdes det mätning av luftkvaliteten på Solvallens förskola. Resultatet visar att luftkvaliteten inte lever upp till en god standard på inomhusmiljön. Bakomliggande orsaken till detta är ännu inte helt fastställt.

Innan vi kan fortsätta bedriva verksamhet i lokalerna är det nödvändigt att komma till botten med vad resultatet innebär, för att i nästa steg kunna vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa en god inomhusmiljö för våra barn och vår personal.
Det här innebär att vi redan från och med idag den 10 augusti kommer att hålla förskolan stängd. De barn som är på förskolan den här veckan kommer att tas emot på Sjumilaskogens förskola, Storgatan 24 a i Billesholm.

Vi kommer löpande att kommunicera kring detta så fort vi vet mer.

Senast publicerad: