Simhallen hålls stängd året ut

Simhallen hålls stängd året ut och all verksamhet i simhallen är inställd. Planering för vidare åtgärder för takets bärighet sker under hösten. Du som har års- eller säsongskort har möjlighet att få tillbaks pengar. Läs mer om detta nedan.

Bildväljare

Under våren togs bstänga simhallen i Billesholm på grund av att takets bärighet inte kunde säkerställas. Beslutet gäller tills vidare i väntan på åtgärder, som inte förväntas kunna genomföras innan 2023. Simhallen i Billesholm planeras därför att vara stängd för all verksamhet fram till 1 januari 2023.

Du som har köpt årskort eller säsongskort till simhallen eller friskvårdsavdelningen kommer att ha möjlighet att få pengarna tillbaka motsvarande den tid som du inte kan utnyttja kortet. För att få mer information kring hur du får pengarna tillbaka, vänligen skicka ett mail till kof@bjuv.se med ditt namn, vilket sorts kort du har köpt och hur lång giltighet det har. Skicka in din information innan 1 oktober 2022 för att ha möjlighet att få tillbaka pengarna. Pengar betalas ut till samtliga efter det.

All verksamhet i simhallen är inställd, vilket innefattar simskolor, föreningsverksamhet och kurser som crawl och vattengympa. Information kring när verksamheten kan starta upp igen kommer att kommuniceras på Bjuvs kommuns hemsida. Du som vill behålla din förbokade plats på våra kurser behöver själv hålla dig uppdaterad på hemsidan eller genom kontakt med Bjuvs kommun, ingen individuell information skickas ut till privatpersoner.

Senast publicerad: