Informationsmöte 21 juni om kommande avstängning av Södra Storgatan som sker vecka 32

Den 8 augusti är det dags igen! Då sätter vi igång etapp 4 av arbetet med Södra Storgatan som då stängs av mellan Bruksgatan och Schaktsgatan.

Bildväljare

In- och utfart för Schaktsgatan kommer att stängas av. In- och utfart kommer att ske via Industrigatan under cirka fyra veckors tid. Skyltar med alternativa vägar för bilister, cyklister och kollektivtrafik kommer sättas upp innan.

Kortare vattenavstängningar kommer att ske i samband med inkopplingsarbeten. NSVA kommer att avisera dig som berörs i god tid innan.

Har du frågor?

Tisdagen den 21 juni klockan 18:00 – 19:00 finns representanter från Bjuvs kommun, Skanska och NSVA vid Skanskas byggbodar på Bruksgatan i Bjuv och svarar på dina frågor om arbetet med Södra Storgatan.

Följ projektet och se kartor över avstängningen för etapp 4: bjuv.se/sodrastorgatan och projekt.nsva.se

Tack för ditt tålamod och ursäkta röran!

Senast publicerad: