Simhallen stänger tillsvidare

En konsult har på uppdrag av Bjuvs kommun genomfört utredningar om simhallens konstruktion. Den senaste utredningen visar att det finns brister i takkonstruktionen som behöver utredas vidare. Därför stänger vi simhallen tills utredningen är klar.

Bildväljare

Bristerna är av en sådan omfattning som riskerar att påverka takets bärighet. Som en säkerhetsåtgärd har Bjuvs kommun idag beslutat att stänga simhallen i väntan på vidare utredningar. Verksamheten i simhallen flyttar enligt plan till Friluftsbadet vecka 20 för att bedriva simskoleverksamhet. Friluftsbadet öppnar som vanligt för allmänheten vecka 24.

Senast publicerad: