Startskott av arbetet med Södra Storgatan

Idag tog kommunstyrelsens ordförande första grävtaget på Södra Storgatan. Nu startar den första etappen i det stora arbetet med att förnya och förbättra området.

Bildväljare

Under 2022 - 2023 bygger vi om i centrala Bjuv för att skapa säkrare och trevligare trafikmiljö.

Syftet är att underlätta för cyklister och gående samtidigt som vi vill förstärka gatans identitet och lyfta dess karaktär. Gatorna får bredare trottoarer och det blir bättre för cyklister som får företräde på gatan. Stråket får också mer grönska och bättre belysning.

I samband med arbetet renoverar NSVA (Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp) vatten- och avloppsledningarna i centrala Bjuv.

Arbetet kommer ske etappvis och kommer troligen att vara klart under 2023. Första avstängningen av Södra Storgatan kommer ske mellan den 9 - 20 maj.

Läs mer om projektet och om alla deletapper på bjuv.se/sodrastorgatan

Senast publicerad: