Asfaltering kring stationsområdet i Billesholm sker vecka 19

Just nu görs extra arbete med att justera höjdsättningen kring stationsområdet för att förbättra för avrinning vid regn. Sedan kommer asfalteringsarbetet att starta vecka 19.

Bildväljare

Senast publicerad: