Stationsområdet i Billesholm tar form

Entreprenören MVB är i full gång med bland annat plattsättning, fiberdragning och planteringar i området kring Billesholms station. Asfalteringen planlanerad till vecka 19.

Med Pågatåg från stationen i Billesholm kan du bland annat ta dig till Malmö C på 48 minuter.

Bildväljare

Bilderna visar planteringar, plattsättning och trappor kring stationen i Billesholm.

Plattsättning utförs kring Billesholms station

Plattsättning utförs kring Billesholms station

Skånetrafikens väderskydd kommer på plats

Skånetrafikens väderskydd kommer på plats

Senast publicerad: