För dig som vill göra en insats

Många privatpersoner vänder sig både till Bjuvs kommun och till Migrationsverket med erbjudande om kläder, leksaker eller donationer. Det är fantastiskt att så många i civilsamhället vill ställa upp och hjälpa dem som tvingats fly från kriget i Ukraina. Men varken kommunens eller Migrationsverkets resurser räcker i nuläget till för att administrera dessa frivilliga insatser. Skulle detta förändras så kommer naturligtvis Bjuvs kommun gå ut med information så snart som möjligt.

Bildväljare

Vi ber er därför att vända er till de frivilligorganisationer som finns i närområdet och i nordvästra Skåne, som till exempel Röda Korset, Svenska kyrkan, Rädda Barnen med flera. Här finns en lång erfarenhet och gedigen kunskap om hur man på bästa sätt hjälper människor i kris eller på flykt.

Samma sak gäller privatpersoner som kontaktar Bjuvs kommun och Migrationsverket med erbjudande om rum och boendeplatser till flyktingarna från Ukraina. Civilsamhällets engagemang är som sagt mycket viktigt, men kommunen och Migrationsverket har inte resurser eller möjlighet att förmedla privatpersoners bostäder så även här hänvisar vi till de hjälporganisationer som finns i nordvästra Skåne.

Behovet av boendeplatser är just nu större än vad Migrationsverket har tillgång till och de har därför bett att få tillgång till kommunernas evakueringsplatser. I Bjuvs kommun jobbar vi därför till exempel med att rusta upp det gamla HVB-hemmet Rosentorp och med att tillgängliggöra Futurums gamla lokaler på Vintergatan. Som privat fastighetsägare kan du dessutom hyra ut både lägenheter och fastigheter till Migrationsverket genom att delta i upphandling. För mer information kring detta ber vi dig kontakta Migrationsverket.

Mer information och länkar till organisationer och stöd.

Läs mer:

Så fungerar VMA-systemet - Bjuvs kommun

Med anledning av situationen i Ukraina

Senast publicerad: