Nu blir det soprent i hela Bjuv

Hjälp oss att sopa rent genom att parkera din bil så att sopmaskinerna kommer åt trottoarer och gator.

Bildväljare

Ett säkert vårtecken är att vinterns sand sopas bort från gator och torg.

Med start under vecka 11 om vädret tillåter, kommer Bjuvs kommun att starta sandsopningen samtidigt i Ekeby och Bjuv med sopsläp dragna av traktorer. De kommer sedan att mötas i Billesholm för att fortsätta sopningen där.

Sandsopningen beräknas pågå under mars månad och förmodligen en bit in i april.

Du som kommuninvånare kan hjälpa till med framkomligheten för sopmaskinerna genom att parkera din bil på garageuppfarten eller parkeringsplatsen och genom att hålla trottoarerna fria från sådant som cyklar och byggsäckar.

Nytt för i år är att kommunen har köpt in ytterligare en maskin med större kapacitet som kommer att användas i alla tre kommundelarna hela säsongen för att hålla rent och snyggt. Samtidigt som sopning sker med sopsläpen kommer sopmaskinen att kunna sopa områden som inte tidigare har kunnat sopats av sopsläpen, som torgområden, vissa trottoarer och vändpunkter vid återvändsgator.

Så här fungerar sandsopningen
Först spolar vi vatten på gatan för att motverka att det dammar. Samtidigt sopar maskinerna fram sand och grus och tar upp den i en behållare.

Vi kommer att sopa sand och grus samtidigt från vägbana och gång- och cykelbanor. Vi börjar i tätorterna för att sedan fortsätta med trafikleder.
Sanden sparas inte eftersom det är klassat som miljöfarligt avfall.

Vad händer om det blir halka efter att sanden har tagits bort?
Då kommer kommunen att salta vägbanor samt gång- och cykelbanor.

Senast publicerad: