Rivningen av Folkets hus har startat

Idag kl 12.00 påbörjades rivningen av Folkets hus.

Bildväljare

Kommunsstyrelsens ordförande Mikael Henrysson läste upp ett avskedstal till Folkets hus och tog sedan första rivningstaget. Eftersom det är en suterrängsbyggnad som ligger nära en väg innebär det att man får riva försiktigt och etappvis. Hela rivningen kommer ta cirka två och en halv månad.

Senast publicerad: