Ljus på plats i väntan på entreprenör

Efter den oväntade konkursen vid Billesholms station då entreprenören Barslund lämnade stationsområdet med någon vecka kvar till färdigställandet, har äntligen ljus för gångtrafikanter kommit på plats.

Bildväljare

Belysningen som beställdes i december efter konkursen, har nu levererats och satts upp för att underlätta passage genom stationsområdet. Kommunen har inte access till området av juridiska skäl, men stängsel finns uppsatt för att markera var man kan gå.

Upphandling av ny entreprenör är i slutskedet och färdigställandet av stationsområdet beräknas komma i gång inom kort. Området beräknas vara klart i början av april med reservation för att viss markanläggning som asfaltering är väderberoende för att kunna genomföras.

Senast publicerad: