Arkitekturpriset 2021 går till Ljungsgårds gamla skola i Billesholm och till Smedjan/ X-hallen i Ekeby

I år har det kommit in rekordmånga nomineringar på flera spännande objekt. Juryn är enad att låta priset gå till två byggnadsverk; renoveringen av Ljungsgårds gamla skola och ombyggnationen av gamla smedjan/ X-hallen.

Juryns motivering

Ljungsgårds gamla skola

  • Under renoveringen av Ljungsgårds gamla skola fick vi följa Elin och Casper i SVT:s program Husdrömmar. Elin och Casper har genom driv, vilja och tydliga visioner visat att det är möjligt att ta sig an ett husprojekt på en begränsad budget. Genom innovativa lösningar, hållbarhetstänk och återbruk har Elin och Casper på ett varsamt sätt förädlat Ljungsgårds gamla skola i Billesholm och skapat ett hem.

Den 10:e december delades priset ut till Elin och Casper i Ljungsgårds gamla skola.

Smedjan/ X-hallen

  • Byggherren PX2 Fastigheter AB:s ombyggnation av gamla Smedjan/ X-hallen har både utvecklat och förädlat en för Bjuvs kommun viktig kulturhistorisk byggnad i en värdefull miljö. Ombyggnationen har genom ett möte mellan det gamla och det nya, bevarande och utveckling, skapat ett nytt besöksmål i kommunen med fokus på en god livsmiljö. Utåt har fasadens värden och kvaliteter bevarats och på insidan har nya funktioner fått ta plats där hälsa, välbefinnande och möten står i centrum. Med en företagsamhet och ett helhetsgrepp på äldre industri- och fabriksmiljöer har fastighetsägaren en vision att vidareutveckla och fortsätta att förvalta dessa miljöer för framtiden, och på så sätt bidra till en god livsmiljö där kulturmiljön får stort utrymme.
X-hallen i Ekeby

Den 13:e december, under kommunfullmäktiges sammanträde tilldelades byggherren PX2 Fastigheter AB pris för ombyggnationen av Gamla smedjan/ X-hallen.

Senast publicerad: