Förändringar i busstrafiken

Den 12 december börjar Skånetrafikens nya tidtabell att gälla. Bussarna kommer att köra på liknande sätt som de gjort under hösten, men en del förändringar kommer att genomföras.

Bildväljare

I Bjuvs kommun påverkas linje 230 och 250 när Skånetrafiken genomför justeringar som ska leda till bättre punktlighet och kapacitet.

Linje 230
I december 2021 börjar Pågatågen köra på Söderåsbanan. Eftersom linje 230 kommer att köra parallellt med tågen kommer kvälls- och helgtrafiken att dras in. Under rusningstid kommer linjen att köra timmestrafik istället för halvtimmetrafik.

Linje 250
Fler turer kommer att köras och vissa turer mellan Ekeby och Bjuv förlängs till och från Helsingborg. I Bjuv kommer kopplingen till tåget att bli bättre. Linjen kommer också få en ny koppling till tåget i Billesholm eftersom Pågatågen kommer att börja köras på Söderåsbanan.

Se mer på Skånetrafiken om hur din resa påverkas

Senast publicerad: