Dags att nominera till Bjuvs kommuns Arkitekturpris

Vet du ett byggnadsverk i kommunen som blivit färdigställt de senaste åren och som du känner lite extra för? Då är det dags att nominera till Bjuvs kommuns Arkitekturpris 2021!

Du kan nominera allt från en nybyggnad som utmärker sig till en byggnad som genomgått varsam renovering med särskild omsorg om de små detaljerna. Även en anläggning som på nytänkande sätt bidragit till en spännande miljö kan nomineras.

Här gör du din nominering.

Sista dag att nominera är den 31 oktober.

Arkitekturprisets syfte är att sprida intresse för det byggda genom att premiera byggnadsverk eller anläggningar som bidragit till god byggnadsvård, god arkitektur eller god livsmiljö. Det kan till exempel handla om väl genomtänkt ombyggnad eller restaurering av ett äldre verk, en nybyggnad eller tillbyggnad som är tilltalande eller ett byggnadsverk som bidragit till att utveckla en god livsmiljö ekologiskt, socialt eller på annat sätt.

Vinnaren utses av representanter från Bjuvs kommuns byggnadsnämnd och byggnadsförvaltning. Priset delas ut i anslutning till kommunfullmäktiges sammanträde den 16 december.

Bildväljare

Arkitekturpriset delas ut vartannat år. På bilden ses 2019 års vinnare, nya Brogårdaskolan.

Senast publicerad: