Bjuv inviger LSS-verksamheten i nyrenoverade lokaler

Nu är Kyrkskolan i Bjuv äntligen färdigrenoverad och dörrarna öppnas på nytt för kommunens dagliga verksamhet inom LSS.

Mikael Henrysson klipper ett blågult band på verandan utanför Kyrkskolan. Två personer från dagliga verksamheten håller i bandet i varsin ände

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Henrysson klipper bandet för att markera starten på den nya verksamheten.

Det gamla skolhuset Kyrkskolan har renoverats sedan en tid tillbaka och är nu äntligen klart. Totalt rymmer ombyggnationen 1200 kvadratmeter och består bland annat av två stora kök (där dagverksamheten bakar både till sig själva och till andra verksamheter i kommunen), en redaktion för verksamhetens egen tidning, flera olika verkstäder för skapande samt ett rum för avkoppling.

Renoveringen innebär ett stort lyft för LSS-verksamheten i Bjuvs kommun med bättre inomhusmiljö och mer ändamålsenliga lokaler.

Fyra personer står på verandan utanför Kyrkskolan. Två av dem har fått blombuketter som de håller i famnen.

Från vänster: Ulrika Thulin, 2:e vice ordförande vård- och omsorgsnämnden, Sofia Andersson, enhetschef daglig verksamhet, Charlotte Sparrenius Engström, verksamhetschef LSS/socialpsykiatri och Anne Li Ullerholm, ordförande vård- och omsorgsnämnden.

Kyrkskolan i Bjuv färdigställdes år 1902 som en klassisk folkskola för bruksorten Bjuv och med närhet till kyrkan. Den snart 120-åriga tegelröda folkskolan byggdes enligt ritningar från kungliga skolöverstyrelsens anlitade arkitekt och med många fina kvalitéer.

Skolhuset utgjordes av två stora spegelvända skolsalar med egna entréer och kapprum där undervisningen bedrevs med flera årskurser i samma skolsal. Utrymmen fanns också för kartrum, lärarrum och mindre undervisningslokaler. Ovanvåningen bestod av folkskollärarens tjänstebostad i norr och skolans gymnastiksal och slöjdsal i söder.

Undervisningen i Kyrkskolan bedrevs ända in på 70-talet.

Senast publicerad: