Medborgarundersökning 2021 – Är du utvald?

Hur nöjd är du med Bjuvs kommun som en plats att bo och leva på? Vad tycker du om den kommunala servicen? Hur ser du på din möjlighet till inflytande? Om du tillhör en av de 1 200 slumpvis utvalda kommuninvånare som får delta i medborgarundersökningen kommer du i september få hem en enkät i brevlådan.

Undersökningen ger värdefull information till kommunen om vad du som invånare faktiskt tycker och den ger dig en möjlighet att vara med och påverka.

Medborgarundersökningen genomförs årligen av Statistiska centralbyrån (SCB) i syfte att mäta invånarnas attityder till sin kommun och dess verksamheter. Undersökningen är en värdefull vägledning i kommunens framtida planering och prioriteringar och ditt deltagande är viktigt; ju fler som svarar desto bättre och säkrare blir resultaten.

Bjuvs kommun är i år en av 161 kommuner som deltar i undersökning vilket är ett rekordhögt antal. Årets enkät innehåller ett antal nya frågor som rör integration och jämlikhet och annan förändring är att även personer över 84 år nu kommer ingå i urvalet. Årets insamlingsperiod pågår fram till den 3 november och resultaten presenteras i december. Mer information om medborgarundersökningen finns här.

Oavsett om du har valts ut till att delta i medborgarundersökningen eller inte så kan du givetvis alltid lämna invånarförslag eller synpunkter direkt till Bjuvs kommun via vår hemsida.

Senast publicerad: