Nu blir det grillkvällar på Gröningen

Nu har Ekeby fått en grillplats.

Nybyggd grillplats på Gröningen i Ekeby. Bredvid grillplatsen finns en lekplats, grönytor och träd.

Efter dialog med ungdomarna i Ekeby kom ett förslag som kommer alla Ekebybor tillgodo. En grillplats har byggts av Bjuvs kommun i den tidigare fontänen på Gröningen.

- Nu väntar vi bara på de rullstolsanpassade picknickborden, men leveranstiden är lång på grund av stålbrist. De väntas först i början av augusti, säger Joachim Löwenberg, enhetschef på gata/park i kommunen.

En grillplats kostar cirka 150 000 kronor att bygga och faller försöket väl ut med att det inte uppstår någon skadegörelse, kommer kommunen att fortsätta bygga på grillplatsen. Ett vindskydd eller en pergola finns med i planerna för att Ekebyborna ska kunna fortsätta grillsäsongen. Kostnaderna har hållits ner genom att återanvända befintlig plats och material.

För att grillplatsen ska vara tillgänglig har också en gångväg byggts för att kunna ta sig till platsen med rullstol.

- Vi önskar alla Ekebybor trevliga grillkvällar i sommar. Men tänk på att hålla rent och snyggt och att vara försiktiga med elden och respektera eventuella eldningsförbud, säger Lennart Andersson, projektledare på gata/park.

Senast publicerad: