Förändringar i busstrafiken i Billesholm under hösten

Den 15 augusti börjar Skånetrafikens hösttidtabell att gälla. Bussar och tåg kommer till största del att köra på liknande sätt som de gjorde innan sommaren, men en del förändrignar kommer att genomföras.

I Bjuvs kommun påverkas linje 297, 298 och 520 när Skånetrafiken genomför mindre minutjusteringar för att förbättra punktligheten.

Sök din resa på Skånetrafikens webbplats eller i appen.

Förändringar av hållplatser i Billesholm

Linje 230: Billesholms station kommer att vara stängd fram till december då en ny hållplats öppnas. Res istället från en tillfällig hållplats väster om stationen. Linjen kommer att ha en ändrad körväg genom Billesholm. Även hållplatserna Smedjan och Kyrkbacken kommer vara stängda. Res istället från hållplats Billesholm Eken.

Linje 250: Billesholms station kommer att vara stängd fram till december. Bussen kommer att köra direkt mellan Hästhovsgatan och Möllebäcksgatan. För att förbättra punktligheten genomför vi minutjusteringar.


Senast publicerad: