Positivt för Bjuvs företagsklimat

Bjuvs företagare är mer positiva till kommunen 2021 jämfört med året innan. Företagarna ger kommunen det sammanfattande omdömet på 3,41 vilket är nästan i nivå med rikssnittet på 3,43. Förra året landande Bjuvföretagarnas omdöme på 3,32.

En bil kör på en grusväg intill blommande rapsfält.

Företagens omdöme skiljer sig inte så mycket från politikernas omdöme kring kommunens näringslivsklimat. Politikerna har angett ett sammanfattande omdöme på 3,57.

Den vanligaste kontakten med kommunen gäller tillstånds- och tillsynsfrågor, där nästan hälften av alla företag har haft någon kontakt. Över 50 procent av företagen i kommunen anser sig inte ha kunskap om hur kommunen arbetar med företagsklimatet och av de 45 procent som har haft någon form av kontakt med kommunen anser man att attityden till företagen har blivit bättre.

Bästa nationella omdömet på tio år

På nationell nivå ger företagen kommunerna det högsta omdömet på tio år. Majoriteten av Sveriges kommuner får höjda betyg av företagen. Det genomsnittliga nationella omdömet från företagare är 3, på en skala mellan 1 - 6. Vårgårda kommun i Sverige har högst omdöme med 4,6 i resultat.

I mindre kommuner skickas enkäten till 200 företag och generellt sett ger mindre företag lägre omdöme än större företag. Omdömet som publiceras i maj varje år är enbart baserat på företagens enkätsvar. Den större rankningen som redovisas i september, baseras den på flera parametrar som infrastruktur, skolor och annat är omdömet enbart baserat på företagens enkätsvar.

Läs mer om Bjuvs resultat här.

Senast publicerad: