Brandriskprognos och eldningsförbud

Här hittar du information om brandriskprognos och eldningsförbud i Bjuvs kommun.

Träbitar brinner och glöder. 

Räddningstjänsten Skåne Nordväst ansvarar för brandriskprognoser i Bjuvs kommun.

Här hittar du aktuell brandriskprognos.

Det råder eldningsförbud vid brandriskvärde 4, 5 och 5E.

Det här gäller vid brandriskvärde 4 (stor brandrisk) och 5 (mycket stor brandrisk)

Förbud mot viss typ av eldning utomhus

Förbudet gäller i skog och mark samt områden där eld lätt kan spridas vidare i terrängen. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning, uppvärmning, matlagning och bränning med fast bränsle (ved, kol, gräs, ris, grenar). Förbud mot användning av ogräsbrännare gäller oavsett bränsle.

Det här får du göra

  • Grilla på kommunens iordningställda grillplatser.
  • Grilla och laga mat på tomt i anslutning till villa, fritidshus, kolonistuga, flerbostadshus eller på campingplats. Obs! Grill eller annan matlagningsanordning ska vara utformad och placerad på ett sådant sätt att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att anordningen har ben eller står på stativ och placeras på behörigt avstånd från skog eller högt gräs.
  • Om du tillhör en ideell förening eller är näringsidkare får du grilla och laga mat inom eget verksamhetsområde, om det sker på obrännbart underlag på behörigt avstånd från skog och mark eller annat brännbart material och där brandsläckningsutrustning finns tillgänglig.

Det här gäller vid brandriskvärde 5E (extremt stor brandrisk)

Förbud mot alla typer av eldning utomhus

Förbudet gäller i skog och mark samt områden där eld lätt kan spridas vidare i terrängen. Förbudet omfattar aktiviteter som eldning, grillning, uppvärmning, matlagning, bränning oavsett vilken typ av bränsle som används.

Det här får du göra

  • Grilla och laga mat på tomt i anslutning till villa, fritidshus, kolonistuga, flerbostadshus eller på campingplats. Obs! Grill eller annan matlagningsanordning ska vara utformad samt placerad på ett sådant sätt att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att anordningen har ben eller står på stativ och placeras på behörigt avstånd från skog eller högt gräs.
  • Använda gasolvärmare på tomt i anslutning till villa, fritidshus, kolonistuga eller flerbostadshus eller inom det egna
    verksamhetsområdet för ideella föreningar och näringsidkare.
  • Om du tillhör en ideell förening eller är näringsidkare får du grilla och laga mat inom eget verksamhetsområde, om det sker på obrännbart underlag på behörigt avstånd från skog och mark eller annat brännbart material och där brandsläckningsutrustning finns tillgänglig.
  • Du som är certifierad hetarbetare får utföra heta arbeten.

Läs mer: Föreskrifter om eldningsförbud i Bjuvs kommun Pdf, 104.7 kB.

Senast publicerad: