Så här tycker invånarna om Bjuv

När kommuninvånarna tycker till om Bjuv står bostäder, fritidsmöjligheter och trygghet i fokus. Det man helst vill ha är fler butiker, restauranger och caféer tillsammans med fler idrotts- och kulturevenemang. Dessutom kan trivsamheten öka överlag.

Ungdomar åker kick-bike i Skateparken i Bjuv.

Undersökningen från SCB, Statistiska Centralbyrån, presenteras i tre delar och handlar om hur kommuninvånare upplevde kommunen under 2020.

Den första delen handlar om hur det är att leva och bo i kommunen. På den punkten är kommuninvånarna något mer missnöjda än under 2019, där har betyget sjunkit från 49 på en 100-gradig skala till 47. Men på frågan om man kan rekommendera Bjuv som kommun att bo i, kan 62 procent rekommendera kommunen som en bra plats att bo på.

Kommunala verksamheter får gott betyg

När det gäller betyget på den kommunala verksamheten som sträcker sig från förskola, äldreomsorg och gata-park till ekonomi och översiktsplaner och trygghetsarbete anser kommuninvånarna att kommunen gör ett gott arbete inom äldrevård, förskola och skola med höga betyg från 56 upp till 93, där särskilt personalen inom förskolan lyfts fram.

Fler butiker och mer kultur önskas

Det går att hitta bra boenden, men det som står högst på önskelistan är fler butiker, restauranger och caféer tillsammans med fler idrotts- och kulturevenemang. Dessutom kan trivsamheten öka.

Den tredje och sista delen handlar om möjligheten till inflytande i kommunen. Där sjönk betyget, bland annat kring möjligheten till kontakt med politikerna, från 50 till 38.

I Bjuv svarade 446 personer på undersökningen från SCB, vilket är en 38-procentig svarsfrekvens.

Senast publicerad: