Fortsatt samarbete mellan kommunen och föreningar för att skapa trygga lov

Under sportlovet startade Bjuvs kommun en satsning på trygghet tillsammans med ideella föreningar. Projektet föll väl ut och fortsätter även under påsklovet.

Bildväljare

Kommunens trygghetsvärdar kommer tillsammans med ideella föreningar att vandra i kommunen och finnas till hands för den som vill prata eller umgås. Vandringen kommer att ske kvällstid under hela påsklovet, runt om i kommunen. Nattvandring i Bjuvs kommun är också ute och vandrar, och dessutom kommer medarbetare från Bjuvs öppenvårdscentral att vistas ute under några kvällar för att möta de som vill ha råd eller stöd. Förhoppningen är att kunna öka känslan av trygghet genom att ha fler vuxna som rör sig på offentliga platser under kvällar och helger.

Ett annat syfte med projektet är att stötta kommunens ideella föreningar ekonomiskt. Föreningarna som är med och vandrar får ersättning till föreningskassan för sin insats. Under påsklovet är det föreningarna Vv84, Ekeby GIF, Ekeby Greys, Hej unga och Bjuvs ungdomsklubb som kommer att vandra.

Ett annorlunda påsklov med färre aktiviteter

På grund av pandemin kommer påsklovet att innehålla färre aktiviteter än vanligt för kommunens barn och unga. Fritidsgårdar, bibliotek och föreningar kan ordna aktiviteter, men med restriktioner och begränsat antal besökare. Därför finns inget officiellt lovprogram i år.

Här kan du läsa mer om våra aktiviteter på påskolvet.

Senast publicerad: