Framtidscoachen – ett kostnadsfritt bollplank för dig som företagare

Har ditt företag stött på utmaningar under rådande situation? Behöver ni anpassa er till de effekter pandemin har på er verksamhet? Nu finns det möjlighet att få kostnadsfri coachning utifrån just era behov.

Rådgivningens huvudfokus ligger på följande områden

  • Ekonomi – på kort och lång sikt med fokus på likviditet och resultat.
  • Affärsutveckling - affärsplan, kundgrupper, förnyelseprocess/nya affärsidéer - stärka och utveckla.
  • Marknadsföring - digitalisering, nya erbjudande, kundvård, social media, nya kundgrupper, nätverk.
  • Avtal – hyra, leverantör, övriga avtal – analysera, kommunicera och förhandla.
  • Anställa – avtal, attrahera rätt kompetens, vilka stöd finns.
  • Dig som företagare – egen situation, försäkringar, nätverk och stöd, samarbete.

Här kan du läsa mer om vilket stöd du kan få.

Senast publicerad: