Nominera till årets kultur- och ungdomsledarpris!

Nu är det dags att nominera till Bjuvs kommuns kulturpris och ungdomsledarpris! Du kan nominera till och med den 5 april.

Varje år delar Bjuvs kommun ut priser till personer som gjort betydelsefulla insatser inom kultur och ungdomsidrott.

Kulturpriset

Kulturpriset delas ut till någon som utfört en värdefull gärning inom vetenskap, konst, musik, arkitektur, litteratur, teater, hembygdsvård, folkbildning eller annat kulturellt område. Priset ges till en person, förening eller organisation som är född, bosatt eller verksam i Bjuvs kommun.

Du som kommuninvånare kan nominera en pristagare. Kultur- och fritidsnämnden kan även ta fram egna förslag. Kulturpristagare utses av kultur- och fritidsnämnden. Prissumman är 5 000 kronor.

Så här nominerar du

Använd e-tjänsten där du skickar in anmälan digitalt, eller fyll i blanketten Pdf, 22 kB. och posta till Bjuvs kommun, Kultur och fritid, Box 501, 267 25 Bjuv senast den 5 april 2021.

Ungdomsledarpriset

Ungdomsledarpriset delas ut till en ledare i en hos kultur- och fritidsförvaltningen registrerad förening som bedriver ungdomsverksamhet inom Bjuvs kommun.

Vid val av pristagare tar kultur- och fritidsnämnden hänsyn till bland annat följande faktorer:

  • Ledarens insatser för den aktuella målgruppen vad avser social situation och gemenskap, gruppkänsla och resultat.
  • Ledarens kreativitet för att söka nya vägar och förnya verksamheten.
  • Ledarens engagemang i ungdomarna och deras situation.
  • Ledarens insatser för att skaffa sig större kompetens som ledare genom deltagande i kurser av olika slag.

Prissumman uppgår till 5 000 kronor för ungdomsledaren samt 5 000 kronor till föreningen som ungdomsledaren är aktiv inom.

Så här nominerar du

Använd e-tjänsten där du skickar in anmälan digitalt, eller fyll i blanketten Pdf, 59.4 kB. och posta till Bjuvs kommun, Kultur och fritid, Box 501, 267 25 Bjuv senast den 5 april 2021.

Prisutdelning

Vanligtvis delas kultur- och ungdomsledarpriset ut på nationaldagsfirandet i Folkets park i Billesholm. På grund av pandemin vet vi inte hur förutsättningarna för årets firande kommer att se ut. Vi återkommer med information om när och hur årets priser delas ut.

Ansök om flagga

I samband med nationaldagen den 6 juni delar kultur- och fritidsnämnden årligen ut tre stycken flaggor. Föreningar, privatpersoner och organisationer med hemvist i kommunen kan ansöka om en flagga.

Här gör du din ansökan om flagga

Vanligtvis delas flaggorna ut på nationaldagsfirandet i Folkets park i Billesholm. På grund av pandemin vet vi inte hur förutsättningarna för årets firande kommer att se ut. Vi återkommer med information om när och hur flaggorna delas ut.

Senast publicerad: