Klart för byggnation på Protistatomten i Bjuv

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att teckna ett markanvisningsavtal med företaget 3Hus för byggnation av 150 bostäder i centrala Bjuv.

Skiss över hur det kommande bostadsområdet ska se ut. Skissen är ett förslag från företaget 3 hus och innehåller olika typer av bostäder och grönytor.

Skiss från 3Hus vinnande förslag på hur området ska bebyggas.

Under hösten 2020 gick Bjuvs kommun ut med en markanvisningstävling på kvarteret Orren (den så kallade Protistatomten) i centrala Bjuv. Nio stycken anbud kom in och vann gjorde Åstorpsföretaget 3Hus.

Bolaget planerar att bygga den 15 000 kvadratmeter stora tomten med nästan 150 bostäder i olika storlekar. Förslaget innehåller både flerbostadshus i tre till fem våningar och radhus samt enbostadshus i ett till två våningar. Bebyggelsen kommer att utformas och anpassas efter den befintliga Folketshusparken och 3Hus planerar att få in cirka 50 procent grönytor mellan huskropparna.

På den aktuella tomten har det tidigare drivits en fabrik som kommunen köpte upp 2017 efter att företaget gått i konkurs. Efter att lokalerna rivits och marken sanerats är den nu snart redo att bebyggas med nya bostäder.

Under våren kommer kommunen att påbörja arbetet med en ny detaljplan och samtidigt göra utredningar för att förbättra miljön i Folketshusparken som ligger intill området.

Senast publicerad: