Högstadieskolorna öppnar gradvis igen den 25 januari

Måndag den 25 januari öppnar Bjuvs kommuns högstadieskolor igen. Övergången till undervisning på plats i skolorna kommer att ske gradvis. Det innebär att en del av undervisningen kommer att ske i skolan och en del på distans.

Smittspridningen av coronaviruset i samhället är fortsatt hög men något förbättrad. Smittskydd Skåne rekommenderar Skånes kommuner att successivt återgå till undervisning på plats i skolorna igen. Därför har Bjuvs kommun tagit beslut om att öppna högstadieskolorna från och med den 25 januari.

Övergången till undervisning på plats i skolorna kommer att ske gradvis med en kombination av närundervisning och distansundervisning. Varje skola avgör utifrån omständigheterna på respektive skola hur övergången ska ske. Distansundervisning kommer att ges i varierad omfattning till och med den 21 februari 2021.

Varje skola kommer att lägga ut mer information på Infomentor. Om du som elev eller vårdnadshavare har några frågor ska du kontakta rektorn på din skola.

Senast publicerad: