Vill du vara med och bidra till att ungdomar får förutsättningar för ett bra vuxenliv?

Då är du kanske intresserad av att bli förstärkt familjehem åt Bjuvs kommun! Vi söker familjehem som har intresse och erfarenhet av att jobba med ungdomar som utvecklat ett dåligt mående, exempelvis genom missbruk eller en kriminell livsstil och som ibland har neuropsykiatriska diagnoser.

Det kommer att finnas behandlingsinsatser från kommunen kopplade både till ungdomen och till er som familjehem. Ni kommer också att få kontinuerlig handledning och utbildning för att klara ert uppdrag. Vi önskar att någon i familjen är hemma på heltid.

Blir du nyfiken på uppdraget är du välkommen att kontakta någon av oss:

Marie-Louise Hansson
marie-louise.hansson@bjuv.se
042-4585285

Pia Holmgren,
pia.holmgren@bjuv.se
042-4585638

Familj sitter ute i trädgården.

Senast publicerad: