Distansundervisning för årskurs 7-9 i Bjuvs kommun

Smittspridningen av covid-19 är stor i Skåne och belastningen på vården är mycket hög. I dagsläget syns dessvärre ingen minskning och man befarar ytterligare smittspridning när arbetsplatser och skolor öppnar igen efter jul- och nyårshelgen.

Därför kommer högstadieskolorna i Bjuvs kommun gå över till nätbaserad undervisning på distans för årskurs 7-9 från och med terminsstarten onsdag den 13 januari 2021. Detta för att minska smittspridningen då skolorna är en stor arbetsplats.

Beslutet om nätbaserad undervisning gäller inte elever i grundsärskolan.

I första hand gäller beslutet om nätbaserad undervisning till den 24 januari. Information kring hur undervisningen går till får elever och vårdnadshavare via InfoMentor.

Varje elev kommer att kunna beställa skollunch för avhämtning.
Du hittar mer information och gör din beställning här.

Om du har frågor och funderingar ska du i första hand vända dig till skolledningen på din skola.

Senast publicerad: