200 000 kronor betalas ut som extra stöd till föreningar

Under onsdagen beslutade kultur- och fritidsnämnden att avsätta 200 000 kronor för utökat ekonomiskt stöd till föreningar med anledning av Coronakrisen.

Bildväljare

- Vi har sett att Coronapandemin har påverkat föreningarnas verksamheter. Jag är därför väldigt glad över att vi nu kan ge detta stöd, säger Christel Hedlund, ordförande i kultur- och fritidsnämnden.

Under våren genomfördes en enkätundersökning bland samtliga föreningar för att undersöka hur man på bästa sätt kunde stötta dem under Corona. En ny enkätundersökning med ökat fokus på ekonomi genomfördes efter sommaren.

- Undersökningarna visar att det är svårt att se några generella behov från föreningarna. De gemensamma dragen vi ser är förlorade intäkter från större arrangemang och höga fasta kostnader. Det är därför viktigt att titta på varje förenings behov individuellt. Ett sätt att göra det är att avsätta en pott pengar för föreningar att söka ur, säger Martin Lind, ansvarig föreningsbidrag i Bjuvs kommun.

Föreningar kan ansöka ur potten från tisdagen den 13 oktober fram till och med 31 oktober. Ansökan görs via en e-tjänst som kommer finnas på kommunens webbplats www.bjuv.se. I e-tjänsten ska föreningen bland annat beskriva hur man har drabbats av coronakrisen samt om man har fått ekonomiskt stöd från en annan part. Nämnden utser en arbetsgrupp med tre politiker och två tjänstepersoner som ska göra bedömningen över hur potten ska fördelas.

- I våras beslutade nämnden och kommunfullmäktige att tillfälligt förändra det lokala aktivitetsstödet så föreningarna får minst samma stöd som under samma period 2019. Nu beslutar vi om att ge detta ekonomiska stöd. Därefter får vi utvärdera effekterna av det och fortsätta dialogen med föreningarna kring hur vi kan stötta dem, säger Christel Hedlund.

Senast publicerad: