Besöksförbudet på äldreboenden upphör från den 1 oktober

Den 15 september meddelade regeringen att besöksförbudet på landets äldreboenden upphör från och med den 1 oktober.

Bjuvs kommun planerar nu för hur vi ska kunna öppna våra äldreboenden för besök och samtidigt behålla en trygg och säker miljö.

Mer information om vad detta innebär praktiskt på våra boenden återkommer vi med, här på hemsidan och direkt i dialog med anhöriga.

Senast publicerad: