Tips till dig som ska byta eller installera en eldstad eller kamin

Går du i tankarna om att byta eller installera en eldstad eller kamin? Här kommer några tips till dig som ska lämna in anmälan.

Vill du byta eller installera en eldstad eller kamin ska du anmäla det till kommunens byggnadsförvaltning. Tänk på att lämna in anmälan i god tid då det är upp till 4 veckor i handläggningstid. I samband med din ansökan ska du – utöver ifylld blankett– lämna in ett certifikat på att den produkt du tänkt installera är miljö- och typgodkänd.

Vad behöver jag redovisa i min anmälan?

För installation av ny eldstad eller kamin ska du skicka in en skalenlig fasadritning där du redovisar skorstenens höjd. Den ska vara minst 1 meter ovanför taktäckningsmaterial. Du behöver en produktbeskrivning, det vill säga en verkningsgrad, till exempel hur mycket den släpper ut. Du behöver även en planritning som redovisar eldstadens placering.

Har du redan en skorsten som inte används men du vill börja använda den igen?

Då krävs en anmälan men du behöver ingen fasadritning då där redan finns en skorsten. Du behöver bara en anmälningsblankett och en produktbeskrivning.

Vad kostar en anmälan?

En anmälan för att byta eller installera en eldstad eller kamin är 1064 kronor med årets taxa (2020).

När får jag ta min kamin eller eldstad i bruk?

När installationen är klar får du lov att ta den i bruk efter att en skorstensfejarmästare med sotarintyg intygat att den installerats korrekt.

Anmälan via kommunens e-tjänster

Bygglovshandläggares telefontider

10:00-12:00 måndag, onsdag och fredag

Senast publicerad: