Medborgarundersökning 2020 – Är du utvald?

Hur nöjd är du med Bjuvs kommun som en plats att bo och leva på? Vad tycker du om den kommunala servicen? Hur ser du på din möjlighet till inflytande? Om du tillhör en av de 1200 slumpvis utvalda kommuninvånare som får delta i medborgarundersökningen kommer du få hem en enkät i brevlådan. Undersökningen ger värdefull information till kommunen om vad du som invånare faktiskt tycker och den ger dig en möjlighet att vara med och påverka.

Bildväljare

Ditt svar är viktigt!

Medborgarundersökningen genomförs årligen av Statistiska centralbyrån (SCB) i syfte att mäta invånarnas attityder till sin kommun och dess verksamheter. Undersökningen är en värdefull vägledning i kommunens framtida planering och prioriteringar och ditt deltagande är viktigt; ju fler som svarar desto bättre och säkrare blir resultaten.

I år ställs dessutom frågor om coronapandemin och det är första gången på tio år som det finns nya frågor i medborgarundersökningen.

- Med tanke på vilken stor påverkan coronapandemin haft på människors liv och vardag tyckte vi att det var viktigt att ha med frågor om den i årets enkät, säger Amanda Hansson, undersökningsledare på SCB.

SCB:s medborgarundersökning görs på uppdrag av kommunerna. Urvalet görs slumpmässigt bland alla invånare som är 18–84 år och om du har blivit utvald kommer SCB skicka ett informationsbrev hem till dig i slutet av augusti. Årets undersökningsperiod pågår fram till den 3 november och resultaten presenteras i december.

Mer information om medborgarundersökningen hittar du här.

Här kan du ta del av tidigare resultat för Bjuvs kommun.

Oavsett om du har valts ut till medborgarundersökningen eller inte, kan du alltid lämna förslag eller synpunkter direkt till oss via kommunens hemsida. Här lämnar du synpunkter.

Senast publicerad: