Fakturainformation

Obligatoriska fakturauppgifter för att skicka en leverantörsfaktura till Bjuvs Kommun.

En leverantörsfaktura ska alltid vara ställd till Bjuvs Kommun.

Fakturaadress

Bjuvs Kommun

Box 1

26721 Bjuv


Referenskod

En referenskod består alltid av en femsiffrig kod samt ett prefix bestående av två stora X utan några mellanrum.

Exempel: XX12345 (Observera att detta inte är en giltig referenskod)

Referenskoden ska placeras i fältet "Er referens"

Saknar ni referenskod vänligen kontakta beställaren.


30 dagars betalningsvillkor

Bjuvs kommun har ett minimumkrav på 30 dagar betalningsvillkor, då verksamheterna inom kommunen behöver denna tid för att hinna hantera fakturorna. Kommunen har alltid rätt att känna till en fordran 30 dagar innan den betalas. Har en kortare betalningstid avtalats ska dröjsmålsränta först börja räknas efter 30 dagar. Övriga kostnader såsom påminnelse- och indrivningskostnader startar efter att man är i dröjsmål, dvs efter 30 dagar.