Bjuvs kommuns logga

Starta café eller restaurang

Här finns tips om vilka regler som gäller i branschen och vilka kommunala tillstånd som kan vara aktuella för dig att söka. Exempel på matservering är restaurang, kafé, pizzeria, gatukök, korvkiosk, cateringverksamhet och festvåning.

Lokaler

En lokal som används för hantering av livsmedel ska bland annat ha tillgång till vatten och avlopp samt lämplig ventilation. Den ska också vara utformad så att livsmedlen kan hanteras hygieniskt och säkert. Tänk på att det kan behövas andra tillstånd, till exempel bygglov.

Brandskydd

Du måste ha rutiner för hur du skyddar gäster och lokalen mot brand.

  • Det är både fastighetsägarens och verksamhetsutövarens ansvar att se till brandskyddet.
  • Vem som ansvarar för vad ska redovisas i en skriftlig redogörelse.

Läs mer på Räddningstjänstens sida med råd till företagare: Brandskydd för företagare

Lokalen ska vara tillgänglig

Personer med olika funktionsnedsättningar ska också kunna vara gäst hos dig.

  • Det innebär att du ska åtgärda trappsteg, dörrar, skyltar och annat om det inte blir alldeles för dyrt.
  • Fastighetsägaren är ansvarig för att åtgärda otillgängligheten.

Läs mer på Bolagsverkets sida Enkelt avhjälpta hinder

Rökfritt

Det är förbjudet att röka på restauranger och andra serveringsställen.

Läs mer på Rökfria serveringsmiljöer

Innan du startar måste du registrera din verksamhet:
Blankett: Registrera livsmedelsverksamhet Pdf, 807.9 kB.

Det är viktigt att du vet vilka regler som finns för livsmedelsverksamheter. Läs mer under Säker livsmedelshantering. Du kan också anlita en livsmedelskonsult för att få hjälp.

Den som har startat, startar eller tar över en livsmedelsverksamhet utan att registrera det riskerar höga avgifter. Lagskärpningen innebär också att den som bryter mot livsmedelslagen kan dömas till fängelse.

Tillstånd du kan behöva söka

Anmäl försäljning av folköl

Tänker du inte servera starkare drycker än folköl ska du i stället anmäla det.
Blankett Anmäl försäljning av folköl Pdf, 556 kB.

Sälja tobak

Om du vill sälja tobak måste du ansöka om tillstånd för det:
Blankett Ansök om tobakstillstånd Pdf, 960.1 kB.

Installera gasol

För att installera gasol i en restaurang behöver du söka tillstånd från Räddningstjänsten.

Årlig koll av kyl-, frys- och ventilationsanläggning

Har du kyl-, frys- eller ventilationsanläggningar behöver du oftast anmäla det, och varje år rapportera läcksökning. Läs mer under Kylaggregat och köldmedier

Checklista för att starta restaurang

verksamt.se kan du skapa en personlig checklista som ger dig en samlad bild över de uppgifter du behöver lämna och de tillstånd du behöver söka. Där hittar du även andra lagar och regler du behöver känna till, som kommunen inte ansvarar för.


Tillbaka

Senast publicerad: