Bjuvs kommuns logga

Registrera livsmedelsverksamhet

Du som ska ta över eller starta en livsmedelsverksamhet i Bjuvs kommun måste registrera den hos kommunens miljöavdelning. Om du byter organisationsnummer måste du registrera din verksamhet på nytt.

Vilka verksamheter ska registreras?

Alla verksamheter som hanterar eller säljer livsmedel måste vara registrerade hos miljöavdelningen.

Undantag från registrering

Undantaget är större livsmedelanläggningar som exempelvis ett mejeri, ett charkuteri eller en fiskindustri. För sådana måste du istället ansöka om ett godkännande. Då kommer miljöavdelningen eller Livsmedelsverket att kontrollera att din anläggning uppfyller lagstiftningens krav innan du får starta. Kontakta miljöavdelningen för mer information.

Vad kostar det att registrera?

 • Timavgiften för registrering år 2023 är 1 331 kronor.
 • Avgiften baseras på hur lång tid handläggningen av din registrering tar.
 • I de flesta fall tar registreringen ungefär en timme, förutsatt att du lämnar alla de uppgifter som behövs när du registrerar. Om handläggaren behöver kontakta dig för att komplettera uppgifterna, tar det mer tid.

Tänk på att kostnaden gäller själva registreringen. Du måste betala avgiften även om du sedan bestämmer dig för att inte starta verksamheten. Registrera därför bara när du är säker på att du kommer att starta.

Vad händer om jag inte registrerar?

Om du startat, startar eller tar över en livsmedelsverksamhet utan att registrera det riskerar du höga sanktionsavgifter. Läs mer om sanktionsavgift i Livsmedelsförordningen (2006:813) 39 §

Registrera inte för tidigt

Registrera inte din verksamhet förrän du säkert vet att, och när, den kommer att starta. Verksamheter som inte startat inom 3 månader efter registrering kommer att avregistreras.

Tar du vatten från egen brunn?

Tar du vatten från egen brunn till din livsmedelsverksamhet måste du registrera detta på en särskild blankett. Kontakta miljöavdelningen för mer information.

Blankett: Registrera enskild brunn Pdf, 1.2 MB.

Innan du registrerar

Innan du börjar registrera din livsmedelsverksamhet är det bra om du läser igenom följande information om regler och avgifter:

Starta kafé eller restaurang

Avgifter för livsmedelskontroll

Livsmedelskontroll

Säker livsmedelshantering – för konsumenternas skull

Så här registrerar du

Se till att du har tillgång till följande:

 • e-postadress
 • organisationsnummer för din firma eller ditt personnummer om du har enskild firma
 • adress och telefonnummer
 • e-legitimation, om du ska registrera kafé eller restaurang

Ska du registrera kafé eller restaurang?

Här registrerar du:

 • kafé
 • restaurang
 • pizzeria
 • sushirestaurang
 • food truck

Ska du registrera annan livsmedelsverksamhet?

Här registrerar du andra livsmedelsverksamheter, till exempel skolkök eller avdelningskök.

När du har registrerat får du ett registreringsbevis direkt med e-post och kan starta verksamheten direkt. Om du har skyddad identitet ska du kontakta oss.

Du registrerar via blankett. Handläggningstiden är cirka tio arbetsdagar och du får ett registreringsbevis på posten. Du får starta verksamheten två veckor efter att du har skickat in din registrering även om du inte hunnit få beviset.

Blankett Registrera livsmedelsverksamhet Pdf, 807.9 kB.

Detta händer sedan

När du startat din verksamhet kommer miljöavdelningen att kontakta dig för att boka in ett första besök. Vid det besöket kommer vi att gå igenom hur livsmedelskontrollen fungerar. Vi kommer samtidigt att göra en bedömning av din verksamhet, en så kallad riskklassning, som kommer att ligga till grund för hur mycket kontroll din verksamhet kommer att få.

Avregistrera livsmedelsverksamhet?

Om din verksamhet har upphört eller bytt ägare behöver du meddela oss. Det är viktigt att du berättar det för oss så fort som möjligt så kan vi avregistrera dig. Använd gärna e-tjänsten på Avregistrera livsmedelsverksamhet

Senast publicerad: