Bjuvs kommuns logga

Avgifter för livsmedelskontroll

Livsmedelskontrollen finansieras med avgifter, vilket innebär att du som företagare betalar för kommunens arbete med kontrollen. Det är riksdag och regering som beslutar om hur kontrollen ska finansieras. På den här sidan hittar du information om de olika avgifterna.

Anmäl ändringar för att få rätt avgift

Har du ändrat något i omfattningen av din verksamhet, minskat antalet portioner till exempel? Då ska du anmäla det till miljöavdelningen, så att du får betala rätt avgift.

Har du frågor om avgiften för årlig livsmedelskontroll?
Ring 042-458 50 00 eller skicka e-post till miljo@bjuv.se.

Du betalar efter varje kontroll

Du som livsmedelsföretagare betalar en avgift efter varje kontroll. Avgiften motsvarar den tid som inspektören från miljöavdelningen använt för att förbereda och genomföra kontrollen, samt för att utreda och dokumentera efteråt.

Hur ofta din verksamhet får kontroll beror på vilken riskklassning den har.

Riskklassning

När vi risk-klassar din verksamhet utgår vi från de uppgifter som du har lämnat vid vårt första besök, i samband med en inspektion eller på annat sätt i kontakterna med oss. Därför är det viktigt att du meddelar oss om din verksamhet har förändrats.

Riskklassningen består av tre delar

Riskdelen

Riskdelen handlar om vilka risker du har i din verksamhet.

  • Vilka livsmedel hanterar du och hur går det till? Att laga mat av rått kött är till exempel en större risk än att värma upp färdiga rätter i mikrougn.
  • Storleken på din verksamhet har också betydelse. Har du till exempel en stor butik med olika avdelningar där många personer jobbar med livsmedel innebär det högre risk än om du har en liten godisbutik med en anställd.
  • Om du lagar mat till känsliga personer, som förskolebarn eller äldre människor, innebär det också högre risk.

Dessa risker måste du ta hand om. Ju större risker, desto större är behovet av kontroll. Riskklassen visas med en siffra från 1-8, där 8 betyder lägst risk.

Informationsdelen

Informationsdelen handlar om att dina kunder ska få rätt information och inte bli lurade eller vilseledda.

Om du gör egna etiketter eller om du själv utformar menyer och matsedlar måste miljöavdelningen ha mer tid för att kontrollera hur du informerar dina kunder om livsmedel du serverar eller säljer. Då får du ett så kallat kontrolltidstillägg.

Erfarenhetsdelen

Erfarenhetsdelen handlar om resultatet från miljöavdelningens kontroll av din verksamhet. Vår erfarenhet av hur bra du hanterar risker påverkar hur mycket kontroll vi bedömer att vi behöver göra i din verksamhet.

Om vi ser att du kan ta hand om riskerna på ett säkert sätt kan det innebära en möjlighet att få mindre kontrolltid. Om vi bedömer att hanteringen i din verksamhet inte är säker så kan behovet av kontroll öka.

Erfarenhetsklassen visas med en bokstav från A till C, där A betyder lägre avgift än C.

Hur mycket kostar kontrollen?

Från och med den 1 januari 2023 är timavgiften för kontrollen 1 331 kronor.

För att räkna ut din avgift multiplicerar vi antalet kontrolltimmar med miljöavdelningens timavgift för livsmedelskontroll.

I kontrolltiden ingår bland annat inspektörens besök och tid för förarbete och efterarbete. Alla verksamheter får inte besök varje år.

Det är kommunfullmäktige som bestämmer taxan. Enligt taxan har bygg- och miljönämnden rätt att höja timavgiften enligt prisindex för kommunal verksamhet.

Meddela avslutad verksamhet

Om din verksamhet har upphört eller bytt ägare behöver du meddela oss. Det är viktigt att du berättar det för oss så fort som möjligt så kan vi avregistrera dig. Använd gärna e-tjänsten på sidan Avregistrera din verksamhet.

Avgift för uppföljande kontroll och utredning av klagomål

Utöver den ordinarie kontrollen gör miljöavdelningen ibland även ytterligare kontroller: uppföljande kontroll när brister behöver följas upp, och kontroller vid utredning av klagomål.

Vi tar betalt för den tid som har gått åt för oss att handlägga anmälningar och inspektera, samt eventuella kostnader för provtagning och analys av prover. Även för dessa kontroller gäller vår timavgift. Om klagomålen på din verksamhet visar sig vara obefogade, behöver du inte betala någon avgift.

Avgift för godkännande

Godkännande krävs endast för verksamheter som tillverkar eller förpackar produkter som är avsedda för leverans till andra livsmedelsverksamheter, och endast om produkterna är tillverkade av animalisk råvara (kött, fisk, ägg). Det kan till exempel vara verksamheter som filear fisk och säljer till annan livsmedelsverksamhet eller verksamhet med charktillverkning som säljer till butiker.

Om du ska ansöka om godkännande för en animalieanläggning ska du betala en avgift för att pröva din ansökan. Kontakta miljöavdelningen för mer information.

Du kan överklaga våra beslut om avgift för livsmedelskontroll

Din faktura är också ett beslut, som du kan över­klaga om du inte är nöjd. Det kostar ingenting att överklaga. Senast tre veckor efter att du tog emot fakturan måste vi ha fått ditt överklagande med dessa uppgifter:

  1. Företagets namn alternativt ditt namn, postadress och telefonnummer
  2. Fakturanummer (se högst upp till höger på fakturan)
  3. På vilket sätt du vill att beslutet ska ändras
  4. Varför du vill att beslutet ska ändras

Skicka överklagandet till miljöavdelningen, Box 501, 267 52 Bjuv eller via e-post till miljo@bjuv.se

Överklagandet tas emot av ­miljöavdeliningen som ser över beslutet igen. Därefter skickas ­överklagandet vidare till länsstyrelsen för prövning.

Vänta med att betala om du överklagar avgiften

Om du överklagar avgiften stoppar vi fakturan. Vänta därför med att betala tills ditt överklagande prövats. Leder överklagan till ändrat belopp skickar vi en ny faktura. Får du avslag på din överklagan får du en kopia på fakturan med ett nytt betalningsdatum.

Senast publicerad: