Bjuvs kommuns logga

Sälja tobak

Du som vill sälja tobak ska ansöka om det hos kommunens miljöavdelningen. Tillstånd för att sälja tobak gäller om du ska bedriva detaljhandel i en butik eller partihandel. Om du ska sälja till konsumenter via internet så måste du ansöka för det separat.

Ansök om tobakstillstånd

För att få sälja tobak måste du ha ett tillstånd. Du kan ansöka om ett tillstånd för att sälja till konsumenter, antingen från en butik eller på distans till exempel via internet. Om du ska sälja till butiker behöver du ett tillstånd för att sälja tobak genom partihandel.

Om du ska sälja tobak så är det många regler som du måste kunna. Du måste vara lämplig, vilket innebär att vi kommer att ställa frågor om dig till bland annat Skatteverket och Polismyndigheten. Om du inte har betalat dina skatter i tid eller om du har begått brott så kanske du inte kan få tillstånd att sälja tobak. Om du får tillstånd så får du inte sälja tobak till personer under 18 år, tobaken du säljer ska ha korrekta hälsovarningar, marknadsföring får inte vara påträngande och du måste sätta upp skyltar som informerar om 18-årsgränsen.

Det kostar pengar att ansöka om tillstånd. Pengarna betalas inte tillbaka om du får avslag på din ansökan. Om du får ett tillstånd ska du även betala en årlig tillsynsavgift.

Information om ansökan

För att få sälja tobak så måste du ha ett tillstånd. Du ansöker om tillståndet hos miljöavdelningen.

När du ansöker så genomför vi en utredning för att kontrollera om du kan få ett tillstånd. Om du till exempel är straffad eller inte betalat dina skatter så är det inte säkert att du får ett tillstånd. Om du inte får ett tillstånd så kan du överklaga beslutet till domstol.

Om du får ett tillstånd så måste du även fortsatt visa att du sköter din bokföring, betalar dina skatter i tid och inte begår något brott.

I anvisningarna för ansökan om försäljningstillstånd för tobak kan du se vilka dokument du måste lämna in tillsammans med din ansökan.

Läs om regler och avgifter

Så här gör du

  • Skicka in din ansökan via vår blankett

Skicka in din ansökan och blanketterna via e-post till miljo@bjuv.se

Anmäl förändringar i ditt bolag

Du ska alltid anmäla till miljöavdelningen om det kommer in nya personer i bolaget. Det kan gälla till exempel firmatecknare, VD, bolagsmän, aktieägare eller finansiärer. Det beror på att alla personer som har ett betydande inflytande i bolaget eller verksamheten måste prövas av miljöavdelningen.

Om du som tillståndshavare inte själv anmäler väsentliga förändringar i verksamheten anses det vara en brist enligt lagen om tobak och liknande produkter. En sådan brist kan leda till att miljöavdelningen ifrågasätter ditt tillstånd.

Så här gör du

  1. Läs anvisningarna för anmälan om ändring av bolagets ägande och/eller styrelse
  2. Fyll i blanketten Anmälan om ändring av bolagets ägande och/eller styrelse
  3. Fyll i blanketten Finansieringsplan
  4. Skriv ett egenkontrollprogram, se Anvisning till egenkontrollprogram för försäljning av tobaksvaror
  5. Skicka de handlingar som står listade i anvisningarna till: miljo@bjuv.se

Sluta sälja tobak

Om du vill sluta sälja tobak ska du anmäla det till miljöavdelningen. Efter att du kontaktat oss skickar vi ut en blankett som du får fylla i och skicka tillbaka till oss. Kontakta oss på miljo@bjuv.se

Regler och avgifter för försäljning av tobak

Om du säljer tobak utan tillstånd så riskerar du fängelsestraff. Eftersom försäljning av tobak är en socialt ansvarsfull uppgift så har Sveriges riksdag beslutat att du måste vara lämplig för att få sälja tobak. Att vara lämplig betyder bland annat att du måste betala alla dina skatter i tid och att du inte får begå brott.

Reglerna i lagen som du måste följa

Du kan läsa hela lagen på riksdagens hemsida: Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter

Här är en kort sammanfattning:

18-årsgräns

Du får inte sälja tobaksvaror till någon som inte fyllt 18 år. Du ska ha skyltar om åldersgränsen som syns tydligt. Skyltarna ska sitta där det finns tobak och där försäljningen sker, alltså vid kassan. Inte heller partihandlare får lämna ut tobaksvaror till någon som inte fyllt 18 år.

Den som säljer eller lämnar ut tobak till någon som är under 18 år riskerar böter eller fängelse.

Motverka langning

Du får inte sälja tobaksvaror till någon som du misstänker ska lämna över dem till en person som inte fyllt 18 år.

Marknadsföring av tobaksprodukter är förbjudet

Du får inte ha några affischer eller annan marknadsföring som kan uppfattas som påträngande inne i butiken. Tänk på att en enstaka affisch kan vara tillåtet, men att den samlade bilden av din marknadsföring kan göra att den blir påträngande och därmed otillåten. Det kan exempelvis vara att du har flera kommersiella meddelanden för tobaksprodukter, att de kommersiella meddelandena till sin storlek är påträngande eller att de lyses upp.

Tänk även på att enbart att visa upp tobaksprodukter är en marknadsföringsåtgärd. Du får ha tobaksprodukterna synliga för konsumenten, men att exempelvis ha flera tobaksprodukter av samma varumärke bredvid varandra, utplacerade på flera ställen i din butik eller att förvaringsskåpen (exempelvis snuskyl och tobaksskåp) är upplysta kan vara påträngande och uppsökande marknadsföring.

Om du har kommersiella meddelanden ska dessa begränsas till relevanta fakta om varan och dess egenskaper samt vara presenterade i en så saklig form som möjligt. Bildmässigt bör kommersiella meddelanden bara avbilda enstaka varor och/eller deras förpackning på en neutral bakgrund. Du får inte heller göra reklam för tobak genom rabatt, gåvor, gratisprover, reklamtävlingar eller reklammaterial, som exempelvis askkoppar, tändare och paraplyer.

Det är du som är innehavare av ett tillstånd för tobaksförsäljning som ansvarar för att marknadsföringen är korrekt utformad. Eventuell marknadsföring ska vara placerad så att den inte är synlig utifrån, i möjligaste mån.

Miljöavdelningen gör alltid bedömningar i det enskilda fallet för att avgöra om marknadsföringen är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk av tobak.

Märkning på förpackningar

Alla förpackningar till tobaksvaror måste ha hälsovarningar. Reglerna är olika för olika sorters tobaksvaror. På cigarett- och rulltobakspaket måste det finnas en kombinerad hälsovarning, alltså både text och bild. Det är ditt ansvar att kontrollera så att alla förpackningar till tobaksvaror som du säljer eller förvarar i lokalen har korrekt hälsovarning. Du måste också kontrollera annan märkning på tobaksvarorna så att det till exempel inte framgår mängden av nikotin, tjära eller kolmonoxid.

Om du säljer tobaksvaror utan korrekt hälsovarning riskerar du böter eller fängelse.

Förpackningar till cigaretter och rulltobak ska ha en unik identitetsmärkning och en säkerhetsmärkning. Saknas märkningen får du inte sälja tobaksvaran.

Förbud mot att sälja lösa cigaretter

Cigarettpaket måste innehålla minst 20 cigaretter. Du får inte sälja cigaretter i mindre mängd eller en och en (lösa cigaretter).

Krav om minsta mängd

En förpackning med rulltobak måste innehålla minst 30 gram tobak. En förpackning med portionssnus måste innehålla minst 20 portioner.

Du ska ha ett program för egenkontroll

Vid försäljning av tobaksvaror krävs det att du har ett egenkontrollprogram som är anpassat till din verksamhet. Enligt lagen så ska du utöva särskild kontroll över din försäljning av tobaksvaror och för den kontrollen ska du ha ett särskilt program, ett egenkontrollprogram. Att du har ett genomarbetat och anpassat egenkontrollprogram är en stor del i vår bedömning av din verksamhet. Om ditt egenkontrollprogram inte uppfyller lagens krav så kan du inte få ett tillstånd för att sälja tobaksvaror.

Anvisning egenkontrollprogram för försäljning av tobaksvaror

Informera din personal om regler och rutiner
Du som är butiksägare eller försäljningsansvarig ska se till att personalen känner till försäljningsreglerna och verksamhetens rutiner. Du bör informera personalen löpande under året. Kom ihåg att även informera eventuell extrapersonal. Om du är ensamföretagare måste du själv hålla dig informerad.

Förändringar i din verksamhet

Om det sker förändringar i din verksamhet så måste du anmäla det till oss. Det kan till exempel vara förändringar i ägande eller i styrelsen.

Avgiften för anmälan är x xxx kronor och betalas till bankgiro 415-8549.

Läs mer om att anmäla förändringar i din verksamhet.

Avgift för ansökan och tillsyn

När du ansöker om tillstånd gör miljöavdelningen en utredning, därför kostar det pengar att ansöka om tillstånd för att sälja tobak. Avgiften just nu är x xxx kronor.

Om du får ett tillstånd så ska du betala en tillsynsavgift. Tillsynsavgiften är x xxx kronor varje år. Den skickas på faktura till dig som har ett tillstånd.

Om du ansöker om ett tillfälligt tillstånd så är ansökningsavgiften x xxx kr.

Avgifterna höjs automatiskt varje år enligt index. Ansökningsavgiften betalas inte tillbaka även om du inte får något tillstånd.

Vad händer om du bryter mot lagen?

Varning eller återkallelse

Om du inte följer lagen så kan du få en varning. Om du gör något som vi tycker är extra allvarligt, eller om du redan har fått en varning och missköter dig igen så kan vi ta tillbaka ditt tillstånd. Det kallas för att tillståndet återkallas. Om ditt tillstånd återkallas så får du inte längre sälja tobaksvaror.

Böter och fängelse

Du som medvetet eller av misstag bryter mot reglerna om försäljning i tobakslagen kan få ett straff. Ett straff är antingen böter eller fängelse. Om du till exempel säljer tobaksvaror utan tillstånd så gör du dig skyldig till olovlig tobaksförsäljning och kan få böter eller upp till två års fängelse. Om brottet räknas som grovt får du minst sex månaders fängelse och upp till sex års fängelse.

Senast publicerad: